Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Historia

 

 


Gołkowice są najbardziej na południe wysuniętą miejscowością powiatu wodzisławskiego. Graniczą         z Republiką Czeską. Gołkowice liczą ponad 4.100 mieszkańców tj. 1123 rodziny katolickie i około 100 rodzin ewangelickich. Są tu trzy kościoły dwa katolickie; Świętej Anny drewniany z 1878 roku         i murowany nowy z 1985 roku Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Jest też trzeci kościół murowany z 1910 roku ewangelicki.

 

Wszyscy mieszkańcy mieszkają w domkach. Nie ma bloków.

 

Gołkowice jako wieś istniały już w 1211 roku. Z początku XIII wieku był tu zamek będący letnią rezydencją piastowiczów opolsko-cieszyńskich. Książę Władysław wybudował kaplicę zamkową, która w 1650 roku była niemal w ruinie. W 1867 roku wybudowano nową kaplicę pw. św. Anny. W 1878 roku wybudowano istniejący do dziś kościół drewniany św. Anny. 
W 1981 roku z części Gołkowic utworzono parafię Skrybieńsko.

 Kościół Świętej Anny

 

Jest całkowicie drewniany. Wymiary: długość 23m, szerokość 8m, wysokość 6m. Wieża ma 18 metrów wysokości. Generalny remont kościoła przeprowadzono w latach 1953, 2006, 2010, 2018. Jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 75966 z dnia 26 września 1966 rok.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Budowniczym kościoła był ks. Proboszcz Teofil Lenartowicz. Projekt kościoła opracował mgr inż. arch Michał Kuczmiński. Projekt techniczny mgr inż. Robert Szota. Budowę kościoła rozpoczęto 11.04.1985 roku Kościół budowany był systemem domowym. Prawie wszystkie prace wykonali wierni parafii. Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki górnicze, IV kategoria szkód górniczych, rzut kościoła jest zwarty w kształcie kwadratu. Długość boków ścian wynosi 22.30m. Konstrukcję nośną stanowią 4 ramy żelbetonowe.

 

Jedno-przestrzenne wnętrze posiada amfiteatralną marmurową posadzkę schodzącą do stopni prezbiterium. Zapewnia to dobrą widoczność. Ławki rozmieszczone są na całej powierzchni kościoła i na chórze. Dzwonnica jest wolno stojąca na której są trzy dzwony. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał 15.11.1986 roku ks. biskup Damian Zimoń.

 

Poprzedni Proboszczowie

 

+ Ks. Izydor Myśliwiec - 1956 - 1962 Proboszcz

     + Ks. Tadeusz Czernecki - 1962 – 1963 Proboszcz

   + Ks. Franciszek Wadas - 1963 - 1972 Proboszcz

   + Ks. Teofil Lenartowicz - 1972 - 1994 Proboszcz

               Ks. kan. Stanisław Holona - 1994 - 2003 Proboszcz

Ks. kan. Jan Ficek - 2003 -   2012 Proboszcz

                             Ks. Stanisław Michałowski -      2012 – 2015 Administrator

 Ks. Adam Baron - 2015 - 2016 Administrator

                          od 2016 - Proboszcz

Kapłani Pochodzący z Parafii

 

                        + Ks. Kanonik Alfred Prochasek

+ Ks. Oskar Thomas
+ Ks. Alojzy Mazur
      Ks. Artur Zaremba

                                                    O. Bartłomiej Sumara OP. (Dominikanin)

 

 Kapłani Pochowani na Miejscowym Cmentarzu

 

     + Ks. Izydor Myśliwiec

+ Ks. Oskar Thomas
         + Ks. Franciszek Brzoza 

 

    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Gołkowice, siedziba: Gołkowice, 1 Maja 133.