Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Sakramenty Święte

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

  

Pół godziny przed każdą Mszą św.Pierwszy czwartek i piątek od 6.00 i od 17.00

Dzieci i młodzież według ogłoszeń

 

Niedziela pół godziny przed Msza św.

 

 

Chrzest

  

Zgłoszenie dziecka do chrztu
ma miejsce w kancelarii parafialnej.

Zgłoszenia dokonują rodzice
/ojciec lub matka/ dziecka.

(przynajmniej 2 tygodnie przed datą chrztu)

 

1. Przy spisywaniu aktu chrztu należy przedstawić:

 • Metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Dowody osobiste rodziców.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców /o ile ślub odbył się poza parafią, w której odbywa się chrzest dziecka/.
 • Zaświadczenie o życiu religijnym chrzestnego /o ile mieszka w innej parafii/.

2. Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów świętych i odznaczającymi się gorliwością w życiu religijnym.

3. Chrzestni są świadkami wiary. Chrzestni muszą być wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy muszą mieć ukończone 16 lat i przyjęte sakramenty:

 • Chrzest.
 • Bierzmowanie.
 • Eucharystię.

4. Prawo karności kościelnej nie dopuszcza do godności chrzestnych niewierzących oraz osoby z cywilnych tylko związków małżeńskich bądź konkubinatu. Do funkcji rodziców chrzestnych nie dopuszcza się także młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.

5. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w środę przed chrztem św. o godzinie 17.30 w kościele.

 

 

I Komunia Święta

 

Katecheza dla dzieci I komunijnych wraz z rodzicami:

 • poniedziałek godz. 16.00.

 

Uroczystość I-ej Komunii Świętej:

Zgłoszenia dzieci chętnych do przystąpienia do Wczesnej lub I Komunii Św. dokonują rodzice bądź opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej.. 

Uczniowie  przystępują do I Komunii w klasie III.

 

Dotychczasowa praktyka przygotowania dzieci do Wczesnej Komunii św. nie ulega zmianie i kieruje się instrukcją, która mówi że:

- Dzieci w wieku przedszkolnym powinny być przygotowywane do I Komunii św. w każdej parafii.

- Na życzenie rodziców odnośnie dopuszczenia do I Komunii św. rodzeństwa, z których jedno dziecko uczęszcza do tzw. zerówki, a drugie do I klasy, jest taka możliwość pod warunkiem, że rodzice zobowiążą się prowadzić dziecko z I klasy na katechezę przy parafii organizowaną dla dzieci z zerówki.

- Z dziećmi uczęszczają na spotkania katechetyczne rodzice, którzy też dopełniają przygotowanie swojego dziecka przez katechezę domową.

- Przygotowanie dzieci przedszkolnych do I Komunii trwa dwa lata w wieku 5 i 6 lat, uczestniczą w katechezie prowadzonej w przedszkolu, a ponadto raz w tygodniu biorą udział wraz z rodzicami w katechezie prowadzonej w salce parafialnej.

- Do grona dzieci mających przystąpić do wczesnej komunii św. mogą być dopuszczone dzieci rodziców żyjących w małżeństwie sakramentalnym, odznaczających się głęboką religijnością i świadectwem życia chrześcijańskiego.

- Dzieci, które przystąpiły w wieku przedszkolnym do I Komunii św.oraz ich rodzice gromadza się na wspólnej miesięcznej Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca, poprzedzone Sakramentem Pokuty.

  

 

Bierzmowanie

 

Przygotowanie do biermowania obejmuje 3 letni czas formacji. 

Katecheza dla bierzmowańców: termin spotkania podawany z wyprzedzeniem.

 

Częstotliwość: co miesiąc, w każda środę Msza sw i spotkanie z animatorami.

 

 

Małżeństwo

  

Narzeczeni, przygotowując się do małżeństwa, powinni:

 • Wziąć udział w naukach przedślubnych.
 • Odwiedzić Poradnię Życia Rodzinnego.
 • Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla Narzeczonych.
 • Zgłosić się do protokołu przedślubnego 6 miesiące przed ślubem w parafii narzeczonej. 

Przedłożyć dokumenty:

 • Metryka chrztu /nie starsza niż 6 miesięcy/.
 • Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
 • Dyplom ukończenia Studium Przedmałżeńskiego.
 • Dowód osobisty.
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

 

Dni skupienia dla narzeczonych

 

Na naszej stronie internetowej: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/186-nauki-przedmalzenskie-wideokonferencja systematycznie będą pojawiały się dodatkowe terminy nauk przedślubnych prowadzonych w formie wideokonferencji.

 

Ze względu na bardzo skromną i apersonalną formę – nie uznaje się nauk przedślubnych „zaliczonych" przez Internet w formie całkowicie online tzw. „nauk internetowych".

 

Dekanat Gorzyce

Świętego Anioła Stróża ul. Ogrodowa 1, 44-350 Gorzyce k. Rybnika - tel. 32 451 15 08

 • trzecia niedziela marca godz. 16.00
 • trzecia niedziela czerwca godz. 16.00
 • trzecia niedziela września godz. 16.00
 • trzecia niedziela grudnia godz. 16.00

Dekanat Jastrzębie

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 44-335 Jastrzębie Zdrój

 • 28 stycznia; 25 lutego; 25 marca; 29 kwietnia; 27 maja; 24 czerwca; 29 lipca; 30 września; 28 października; 25 listopada  godz. 12.30 (dolny kościół)

Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kusocińskiego 45 44-330 Jastrzębie-Zdrój

 • trzecia niedziela Adwentu godz. 14.00
 • trzecia niedziela Wielkiego Postu godz. 14.00

Dekanat Wodzisław Śląski

św. Herberta ul. Radlińska 52 44-286 Wodzisław Śląski

 • druga niedziela marca godz. 14.00 w kościele
 • druga niedziela czerwca godz. 14.00 w kościele
 • druga niedziela września godz. 14.00 w kościele
 • druga niedziela grudnia godz. 14.00 w kościele

 

 

Terminy nauk przedślubnych w 2019r w Czyżowicach:

I edycja nauk przedślubnych: kwiecień 2019 (4 piątki): 6, 13, 20, 27 kwietnia

o godz. 19:00 w salkach katechetycznych przy parafii w Czyżowicach

II edycja nauk przedślubnych: listopad 2019r (4 piątki): 2, 9, 16, 23 listopada    

 

Terminy nauk przedślubnych w 2019 r w Turzy Śl:

I edycja nauk przedślubnych: marzec 2019r (4 piątki): 2, 9, 16, 23 marca

o godz. 18:30 w salkach katechetycznych przy parafii w Turzy Śl.

II edycja nauk przedślubnych: październik 2019r (4 piątki): 5, 12, 19, 26 października

o godz. 18:30 w salkach katechetycznych przy parafii w Turzy Śl.

 

III. Terminy nauk przedślubnych w 2019 r. w Rogowie:

I edycja marzec 2019r (3 soboty): 3, 10, 17 marca o godz. 19:00

w budynku probostwa

II edycja październik 2019r – dokładne terminy nie są jeszcze ustalone

 

Terminy nauk przedślubnych w Olzie:

- ostatnia sobota maja o godz. 19:00 w kościele

- pierwsza sobota czerwca o godz. 19:00 w kościele

 

Terminy nauk przedślubnych w Godowie:

I edycja od marca do czerwca w I niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w Domu Parafialnym

II edycja od września do grudnia w I niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w Domu Parafialnym

 

Terminy nauk przedślubnych w Skrzyszowie:

- cztery kolejne poniedziałki października o godz.18:30 w Domu Katechetycznym

 

  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Gołkowice, siedziba: Gołkowice, 1 Maja 133.